BD24

  • Biuro-Detektywistyczne-BD24-uslugi-dla-biznesu
Biuro Detektywistyczne BD24
00-216 Warszawa
ul. Konwiktorska 9 lok. 15
+ 48 22 298 13 32
+ 48 693 240 010
Aktualna strona: Home > Usługi dla biznesu

Usługi dla biznesu

Przeprowadzenie przez detektywów wywiadów gospodarczych i na temat wybranych osób (osoby)

Praktyka naszego biura detektywistycznego zaowocowała wypracowaniem skutecznych metod przeprowadzania wywiadów osobowych i gospodarczych. Wykonujac zadanie detektywistyczne, sprawdzamy wypracowaną przez nas listę źródeł informacji - analiza zebranego materiału umożliwia stworzenie wiarygodnego raportu na temat wybranej osoby (osób) lub sytuacji gospodarczej badanego podmiotu.

Sprawdzenie poziomu wiarygodności partnerów biznesowych

Dzięki działaniom agencji detektywistycznej BD24 w temacie wiarygodności współpartnerów w biznesie, można z dużą dokładnością ustalić ich pozycję na rynku oraz opinię w środowisku, określić wysokość zgromadzonego kapitału oraz sprawdzić, czy są godni zaufania.

Sprawdzenia szans powodzenia wspólnych przedsięwzięć

Działania biznesowe są prawie zawsze obciążone marginesem ryzyka. Brak oceny ryzyka zawarcia umowy biznesowej może być przyczyną poważnych konsekwencji. Warto więc wykorzystać kontakty i metody pracy detektywów, aby ryzyko biznesowe było jak najmniejsze. W zakres tego typu działań wchodzi m.in. sprawdzenie wiarygodności dokumentów oraz opini o przyszłym wspólniku biznesowym, ocena pozycji rynkowej kontrachenta oraz sprawdzenie wiarygodności oświadczeń składanych przez partnerów w biznesie.

Sprawdzenie wiadomości nt. zgłaszanych szkód ubezpieczeniowych

Istną plagą na rynku ubezpieczeń jest bezpodstawne wyłudzanie odszkodowań. Jesteśmy pomocą dla firm ubezpieczeniowych w wykrywaniu tego typu przestępczych praktyk. Detektywi mogą ze stuprocentową pewnością ustalić, czy w danym przypadku nie doszło w wyniku przestępstwa do nienależnej wypłaty odszkodowania.

Weryfikacja kwalifikacji kandydatów do pracy oraz aktualnych pracowników

Dzięki uprawnieniom przypisanym do swojej funkcji zawodowej, detektyw ma możliość dokładnej analizy wykształcenia oraz historii pracy badanej osoby. Biuro detektywistyczne ma również możliwość ustalenia, czy dana osoba nie była w przeszłości karana.

Kontrola (audyt) poziomu bezpieczeństwa wewnątz wybranej instytucji

Kontrola detektywistyczna audytu bezpieczeństwa przebiega na następujących poziomach:

  • sprawdzenie poziomu ochrony fizycznej,
  • sprawdzenie poziomu ochrony elektronicznej,
  • sprawdzenie jakości działania monitoringu,
  • kontrola dostępu z zewnątrz,
  • kontrola organizacji zakupów, przetargów oraz polityki bezpieczeństwa.

Sprawdzanie uczciwości działań konkurencji, w tym korzystanie bez zgody z nazw i znaków towarowych.

Pomoc detyktywistyczna w odnalezieniu dłużników oraz majątku - pomoc w odzyskaniu wierzytelności.

Logowanie